TUYỂN DỤNG LÁI XE NÂNG FORKLIFT

Cơ Hội việc làm
Công ty Danalog hiện đang tìm kiếm Lái xe nâng hàng (xe điện & xe dầu)
 
Thông tin chi tiết Danalog xin đính kèm tại liên kết Chi tiết JD:  https://drive.google.com/file/d/1AmwrtUO-07KaoRBSeU6SlVlVahPjI4GN/view?fbclid=IwAR2MV-glR-L4vtWNbwEqNo358U11v-W54SemT32wIFekIFek
 
Anh / chị vui lòng gửi hồ sơ về:
Văn phòng: Phòng Hành chính - Nhân sự, Cổng 2, 97 Yết Kiêu, TP. Đà nẵng
Sđt: 02363 667 669
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.