TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ QUẢN LÝ KHO HÀNG

Cơ Hội việc làm

Do nhu cầu phát triển SXKD Công ty Cổ Phần Logistics Cảng Đà Nẵng (DANALOG) cần tuyển dụng nhân sự các vị trí sau:

 Vị trí tuyển dụng     : Quản lý kho hàng

Mô tả công việc:

Hồ sơ gồm:

Nộp hồ sơ tại P.HCNS Công ty từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2021.